Trivselregler

Trivselregler


  • Läs föreningens stadgar. Som medlem ska du känna till och följa dem.
  • Visa hänsyn till dina grannar och undvik störande ljud mellan 22.00-07.00.
  • Håll rent i tvättstugan efter dig – torka av maskiner, sopa golven och ta bort ludd.
  • Knyt soppåsar innan de slängs och pressa ihop förpackningar och kartonger. Det är viktigt att locken till avfallskärlen kan hållas stängda.
  • Håll din P-plats ren. Det är inte tillåtet att förvara däck o dyl i garaget pga brandsäkerhet.
  • Andrahandsuthyrning av din lägenhet måste anmälas till och godkännas av styrelsen.
  • Alla större renoveringar ska alltid anmälas till och godkännas av styrelsen. Särskilda rutiner gäller vid avstängning av vatten (se vidare på hemsidan under Renovering).
  • Ta hand om och vattna blommorna på loftgången utanför din dörr.
  • Förvara inte föremål eller skräp i trapphus, loftgång, gård eller källare då det både utgör brandfara och försvårar framkomligheten vid brand.
  • Glöm inte att teckna tillägg för bostadsrättsförsäkring på din hemförsäkring.