Styrelsen

Styrelsen


Styrelsen i Brf Haren 12 antogs av årsstämman i april 2022 och består av:


Ordförande:

Marie Marnfeldt

Kassör:

Lise-Lotte Jönerholm

Ordinarie styrelseledamöter:

Anders Grube

Ingmar Grahn

Eva Andersen Hörman

Magnus Svedén

Simon RåstedtKontakt

Maila gärna frågor eller synpunkter till info@haren12.se