Stadgar och info

Stadgar & info


Stadgar

Ladda ner stadgar >>


Årsredovisning

Ladda ner årsredovisning för 2023>>
Organisation & ekonomi

Organisationsnummer: 769610-4202

Teknisk förvaltning: Lars Hansson i Skåne AB

Ekonomisk förvaltning: Bredablick förvaltning

Försäkring: Trygg Hansa

Revision: Ernst & Young
Energiförbrukning

Energianvändning Fersens väg och Holmgatan


Energispartips

Energimyndigheten - Så här kan du spara energi
Energimyndigheten - 10 enkla tips


Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Brandskyddspolicy


Återvinning

Källsorteringsguide